Kontakt

Firma elektrotechniczna
elStrom Janusz Szynka

ul. Morasko 36
61-680 Poznań
tel. kom. 504-044-484
e-mail: biuro@el-strom.pl

 

Administratorem Danych Osobowych w rozumieniu przepisów rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i RADY (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE („RODO”) L 119/40 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 4.5.2016. jest Firma elektrotechniczna el–Strom Janusz Szynka, 60-680 Poznań, ul. Morasko 36.